BLOG

Elk jaar opnieuw... de familieruzie

Door Svenja Klinkenberg en Anette Staub

Kerst is familietijd, veel mensen leven volgens dit motto. Maar deze tijd van bezinning is vooral gevoelig voor één ding: ruzies binnen de familie. Hoe het LUXXprofile kan helpen, kunt u hieronder lezen.

Op veel plaatsen ontstaan familieruzies tijdens de feestdagen. Het is niet ongebruikelijk dat oude ruzies opnieuw oplaaien met Kerstmis, of dat de algemene kerststress opeens leidt tot een uitbarsting. Vaak wordt dit veroorzaakt door kleinigheden, door misverstanden of ook door het ervaren van provocaties. Dergelijke conflicten kunnen vaak ontstaan vanuit een tegengestelde persoonlijkheid. Stress als extra katalysator doet de rest.

Om dergelijke ruzies niet alleen op te lossen, maar deze ook in de toekomst te verminderen, kan een conflictconsultatie met het LUXXprofile helpen. Daarbij reflecteert de LUXXprofile Master in eerste instantie ieders persoonlijkheid. Omdat zelfreflectie de eerste stap is naar het verminderen van het risico op conflicten in een relatie. Men moet zichzelf en zijn eigenaardigheden kennen, om te herkennen op welke momenten conflicten kunnen ontstaan.

Wanneer de profielen van alle betrokken personen beschikbaar zijn, kan een ervaren LUXXprofile Master snel herkennen vanuit welke scores conflicten zich kunnen ontwikkelen. Zeer vaak zijn tegengestelde scores de oorzaak van meningsverschillen en fundamentele misverstanden. Alleen al de kennis over deze ‚valkuilen‘ voor misverstanden kan de communicatie tussen twee mensen veranderen. Want als men zijn eigen persoonlijkheid en die van de ander kent, weet men hoe men de uitspraken en reacties van de ander moet interpreteren.

Ter illustratie een verhaaltje over de feestdagen:

Mens erger je (niet?!)

Na het overdadige feestmaal zit de vertrouwde familie om de tafel en besluit om het spel Mens-erger-je-niet te spelen. Sophia, 6 jaar oud, verheugt zich erop, omdat ze het grappig vindt dat mama zich zo opwindt, als ze verliest. Oom Herbert waarschuwt Nicole met de woorden „Beheers jezelf deze keer alsjeblieft, het is maar een spel“.  Mama doet erg haar best, maar wanneer oom Herbert de kleine ook nog helpt om vals te spelen, zodat ze wint, is het afgelopen met mama’s zelfbeheersing.

Woedend veegt mama de pionnen van tafel, grijpt de dobbelstenen en marcheert de badkamer in. Sophia giechelt luid, rent achter mama aan en tilt het toiletdeksel op. Want ze weet precies wat er gebeurt. Mama pakt de dobbelstenen, gooit ze in het toilet en spoelt ze door. Nu lacht ze luidkeels met haar dochter, terwijl oom Herbert erg gepikeerd is, omdat hij zoveel nadruk legt op harmonie. En zoals elk jaar wordt er nog lang gediscussieerd.

De moraal van het verhaal: Ken jezelf en ken de ander! Er zijn mensen die zich graag opwinden en ruzie maken, en er zijn mensen die ruzies uit de grond van hun hart haten. Persoonlijkheid laat zich niet  „weg discussiëren“. 

Bij ons rijst de vraag waarom het spel niet Mens-erger-je heet …

Op een waarderende en respectvolle manier wensen wij u:

Een vrolijk, serieus, traditioneel, onconventioneel, harmonieus of op discussies gebaseerd kerstfeest.