BLOG

Levensmotief INVLOED

Van dienstverlening tot advies

Door Peter Boltersdorf, CEO LUXXunited GmbH

Sociale waarneming legt vaak de focus op het levensmotief INVLOED. Veel mensen geloven dat dit het centrale thema is op het gebied van management.

Het is waar dat dit motief een duidelijke verklaring geeft of men fundamenteel graag maatregelen treft of beslissingen neemt over anderen of verantwoordelijkheid en leiderschap nodig heeft. Al deze factoren zouden ook een waarneembaar effect moeten bereiken en altijd zo snel mogelijk.

Dit is de „adviseur“ in klassieke zin, die andere mensen vertelt wat ze moeten doen.

Dat is echter alleen de ene (rode) kant van de score volgens het LUXXprofile.

Het tegenovergestelde vinden we aan de andere (blauwe) kant van de schaal. Hier vinden we de „dienstverlener“.  Mensen met deze motiefscore op INVLOED nemen in open situaties zelf geen beslissingen. Ze geven de voorkeur aan het uitvoeren van beslissingen van anderen. Daarom vragen ze oprecht „Wat kan ik voor u doen?“, omdat de ware boodschap erachter is: „Ik weet niet wat ik moet doen, vertelt u het me alstublieft.“ Bovendien kunnen deze mensen in principe handelen, wanneer ze voldoende kennis hebben van wat ze wel of niet moeten doen.

Conclusie: Wanneer iemand in veel situaties geacht wordt om beslissingen te nemen en/of leiding te geven, dan is een hoge (rode) score op INVLOED ondersteunend. In het geval er meer „dienstverlening“  vereist is, is de blauwe score een goede basis.