BLOG

„Ik verheug me erop met het LUXXprofile te gaan werken“

Marion Klimmer (www.mental-coaching.hamburg), coach en auteur („So coachen sich die Besten – Persönliche Höchstleistungen erzielen“) uit Hamburg, houdt zich niet alleen bezig met het examineren en coachen van belastingadvies- en auditbureaus maar adviseert deze bedrijven ook bij de individualisering van werving en promotie van personeel. Daarbij staan het vinden en binden van de juiste kandidaten en de aantrekkelijkheid van de werkgever op de voorgrond.

Wat is de reden dat de branche zich met persoonlijkheidsdiagnostiek bezighoudt?

Klimmer: De werving en het behoud van medewerkers zijn de pijnpunten van deze branche. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de mental coaching sessies die enkele bedrijven uit de branche zijn medewerkers aanbiedt om zich voor te bereiden op het zeer veeleisende examen voor belastingadviseur of auditeur. De bedrijven zien daarin enerzijds een mogelijkheid om gewilde jonge medewerkers voor zich te winnen. Aan de andere kant vrezen zij echter dat de jongeren het bedrijf weer verlaten of zich heroriënteren voordat deze investering zich uitbetaalt.

Wat is uw advies?

Klimmer: In het licht van demografische ontwikkelingen en veranderende waarden zijn er nieuwe carrièreprikkels nodig. Want niet voor iedereen is promotie tot manager of partner meer het ultieme carrièredoel. Voor het aantrekken en binden van de generaties Y en Z ligt de focus op aspecten als persoonlijkheidsgeoriënteerde personeelsselectie, relatiegerichte personeelsontwikkeling en balans tussen werk en privéleven.

Hoe kan zo’n programma eruit zien?

Klimmer: Het gaat om een op maat gemaakte begeleiding van professionele biografieën – vanaf de werving die een persoonlijke denkhouding includeert, via motiverend leiderschap tot aan individuele carrièreplannen, die ook een flexibelere aanpak van de werktijden mogelijk maken.

Wat moeten een adviseur en een coach voor deze klantenkring meenemen?

Klimmer: Goede kennis van de branche, een goed begrip van de fysiologische en emotionele processen in high-performance situaties en kennis van de nieuwste methodes op het gebied van persoonlijkheidsdiagnostiek zijn de zaken die ik belangrijk vind om doelgericht en individueel te kunnen werven en coachen.

Welke rol ziet u daarbij voor het nieuwe LUXXprofile?

Klimmer: Mijn instructeur Sylke Schliep houdt mij op de hoogte. Zij is erg enthousiast over het nieuwe instrument dat nog professioneler en wetenschappelijker zal zijn. Ik kijk zelf uit naar het switch event en daarna het uitproberen van het LUXXprofile.

Coach en auteur Marion Klimmer, Foto: Brita Plath