LUXXprofile


Ontdek de schoonheid van uw persoonlijkheid

Slechts weinig persoonlijkheidsinstrumenten lukt het om de individualiteit van de persoonlijkheid in beeld te brengen. Het LUXXprofile is het nieuwste instrument van deze aard. Het is gebaseerd op de meest recente resultaten van motiefgericht persoonlijkheidsonderzoek.

Motieven worden gezien als uitdrukking van behoeften. Ze zijn bij ieder mens individueel nauwkeurig omschreven. Dit is precies datgene wat de persoonlijkheid karakteriseert. Daarbij geldt: Mensen proberen altijd aan hun specifieke behoeften te voldoen. Dit streven stuurt hun handelen aan, bepaalt hun innerlijke beleving en de manier waarop ze door anderen worden waargenomen.    

Een nauwkeurige indicator van de persoonlijkheid

Uw persoonlijke LUXXprofile laat u zien welke motieven voor u bijzonder belangrijk zijn en hoe deze uw gedrag beïnvloeden. Een voorbeeld: Het motief STRUCTUUR beschrijft de verschillen in het streven de eigen omgeving op een eenvoudige en overzichtelijke manier te organiseren. Bij de hoge score handelt men graag volgens een plan en met aandacht voor details.  De lage score toont het verlangen naar spontane en flexibele processen. In een professionele context wordt een mens tot prestatie gedreven door taken en voorwaarden die de behoefte aan voorspelbaarheid respecteren. Een mens met een lage score geniet ervan om te improviseren en vindt een omgeving waarin hij deze kracht kan uitleven prettig.   

Op deze manier creëren de persoonlijke motieven een platform waar prestaties ontstaan en waar door doelgerichte op het motiefprofiel afgestemde prikkels prestaties kunnen worden geleverd.

Om de kwaliteit van deze uitspraken te waarborgen, krijgt u uw LUXXprofile alleen van een gecertificeerde LUXXprofile Master. Hij voert een persoonlijk evaluatiegesprek met u.

Wilt u uw persoonlijkheidsprofiel weten?

ZO WERKT HET

De 16 fundamentele motieven

Het LUXXprofile kijkt op een holistische manier naar de persoonlijkheid. De volgende behoeften kunnen selectief worden gemeten: NIEUWSGIERIGHEID, INVLOED, BEZITTEN, SOCIALE CONTACTEN, SOCIALE BETROKKENHEID, VEILIGHEID, BEWEGING, FAMILIE, SOCIALE ERKENNING, STATUS, AUTONOMIE, PRINCIPES, STRUCTUUR, REVANCHE, EETGENOT en ZINNELIJKHEID. De 16 motieven beïnvloeden het gedrag in concrete situaties in hun individuele vorm en in hun interactie.

In het LUXXprofile evaluatiegesprek leert u wat dit alles voor de persoonlijke levensstijl betekent: Hoe scoort u op de motieven? Welke motieven hebben interactie met andere? Welke motieven compenseren andere? Hoe komt dit tot uiting in het dagelijks leven of onder druk?

Het LUXXprofile is een volledig controleerbare wetenschappelijke methode waarmee LUXXprofile Masters doelgericht en dichtbij de realiteit van het leven kunnen werken. De scores van de 16 basisbehoeften en hun onderlinge relaties zijn zo nauwkeurig gedefinieerd dat gedrag met statistisch significante validiteit in professionele en privé situaties voorspelbaar is.

MEER OVER DE WETENSCHAPPELIJKHEID

De doeltreffendheid

Het LUXXprofile vertaalt „de taal van de motieven“ naar praktische kennis. U herkent wat voor u belangrijk is in het leven en wat u belemmert. U begrijpt wat u met anderen gemeen heeft en waarin u van anderen verschilt. U begrijpt de oorzaken van uw emoties en uw gedrag. Deze kennis is op zich waardevol, maar nog belangrijker in een dynamische tijd waarin de confrontatie met de eigen persoon wordt samengevoegd met verschillende invloeden van buitenaf.

Of het nu gaat om een professionele of een privé vraag, een crisiservaring of pure nieuwsgierigheid: in gesprek met uw LUXXprofile Master krijgt u duidelijkheid over uw onveranderlijke motieven en daarnaast geïndividualiseerde handelingsinstructies hoe u uw persoonlijke doelen sneller kunt bereiken en daarbij duurzaam tevreden kunt leven. 

Bouwsteen voor succesvolle samenwerking en relaties

Eenmaal vertrouwd met de fascinerende structuur van de 16 motieven, wordt het in uw dagelijks leven steeds eenvoudiger om de oorzaken van uw gedragspatronen te identificeren, uw perspectief te begrijpen en in vastgelopen situaties andere invalshoeken te kiezen. Conflicten, ingeslopen mentale blokkades en stereotiep denken kunnen zo worden opgelost of ontstaan in het geheel niet.

Conclusie: Het LUXXprofile is een effectieve en efficiënte methode om zichzelf en anderen te begrijpen. Beslissingen in het leven die u op basis van uw persoonlijkheid neemt, zijn duurzaam omdat ze berusten op een stabiele basis.

Een LUXXprofile Master beantwoordt graag uw vragen. Wanneer u nog geen LUXXprofile Master heeft, neem dan contact met ons op.

MASTER VINDEN