Weerspiegeling van de persoonlijkheid dankzij nauwkeurig testconstruct

Het onderzoeksteam van de Universiteit van Luxemburg ontwikkelde met het LUXXprofile een compleet nieuwe testmethode. Met het doel de bestaande persoonlijkheidsdiagnostiek verder te ontwikkelen en op basis daarvan nieuwe impulsen te geven, kon met het LUXXprofile een nieuwe benchmark worden gecreëerd. Met name gebruikers in de individuele diagnose en het persoonsgerichte advies profiteren hiervan.
Uitgangspunt was de herziening van bestaande persoonlijkheidsdiagnostiek op de markt.  Daarbij werden bestaande motiefconcepten getest op basis van de meest recente stand van onderzoek en werden geavanceerde methoden bij de testontwikkeling toegepast. De test zelf werd als een geheel gevalideerd en genormeerd en kon zeer goede waarden in de psychometrische kwaliteitscriteria bereiken. Ze bevestigen een hoge wetenschappelijke kwaliteit van het LUXXprofile. De nauwkeurigheid van de test heeft essentiële voordelen voor de gebruikers: selectieve motieven en een zeer hoge meetnauwkeurigheid zorgen voor een beter begrip en een verbeterde verklaarbaarheid van de complexiteit van de individuele persoonlijkheid. De recente, voor nog vele jaren geldige normering zorgt voor een hoog verklaringsniveau van de persoonlijke testscores in vergelijking met die van de algemene bevolking.

Goed om te weten: Ontwikkeling, validatie en documentatie van het LUXXprofile zijn gebaseerd op de aanbevelingen van de DIN 33430 en de standaards voor educatief en psychologisch testen van de American Educational Research Association [AERA], de American Psychological Association en de National Council on Measurement in Education.


De wetenschapspartner

De onderzoeksgroep Computerbased Assessment van de Universiteit van Luxemburg heeft het LUXXprofile van 2016 tot en met 2017 ontwikkeld. Hoofd van de groep is Professor Dr. Samuel Greiff, Professor in Educational Measurement. Tot de referenties van de vakgroep behoort bijvoorbeeld de validatie, verificatie en ontwikkeling van testmethodes die worden gebruikt in de PISA-studie in opdracht van de OESO.

Dr. Christoph Kemper is hoofd van het onderzoeksteam dat verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van het LUXXprofile. Zijn belangrijkste onderzoeksterreinen zijn persoonlijkheidsdiagnostiek, persoonlijkheids- en motivatiepsychologie met inbegrip van de ontwikkeling van innovatieve testmethoden.

Een belangrijk doel van de wetenschappelijke ontwikkeling van het LUXXprofile was naast de uitstekende testcriteria ook het criterium van de transparantie. De Universiteit van Luxemburg is licentiehouder van een korte versie die dezelfde motieven meet als het LUXXprofile. Deze versie is gratis beschikbaar voor niet-commerciële onderzoeksprojecten.

„Het LUXXprofile geeft een belangrijke impuls aan toekomstig onderzoek naar persoonlijkheid en motivatie.“

Dr. Christoph Kemper, hoofd van het onderzoeksteam voor het LUXXprofile aan de Universiteit van Luxemburg.