Gegevens bescherming en Privacybeleid LUXX United GmbH

1. GEGEVENSBESCHERMING IN EEN OOGOPSLAG

LUXXunited hecht eraan u hieronder uit te leggen in welke mate wordt voldaan aan de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming volgens de Duitse Wet op de gegevensbescherming (BDSG), de EU General Data Protection Regulation en de Telemediawet (TMG) bij het gebruik van onze diensten.

Toepassingsgebied

De volgende bepalingen inzake gegevensbescherming zijn van toepassing op het aanbod van www.luxxprofile.com van LUXXunited GmbH.

Algemene informatie

De hierna volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kan worden. Gedetailleerde informatie over het thema gegevensbescherming is te vinden in ons privacybeleid onder deze tekst.

Het verzamelen van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van de website. Diens contactgegevens kunt u vinden in de colofon op deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden de gegevens die u ons meedeelt, verzameld. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden bij uw bezoek aan de website automatisch door onze IT-systemen verzameld. Dit zijn vooral technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het opvragen van de pagina). De verzameling van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze voorziening van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden verzameld om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt op elk moment het recht om gratis informatie te verkrijgen over herkomst, ontvanger en doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om correctie, blokkering of verwijdering van uw gegevens te eisen. Hiertoe en voor verdere vragen over gegevensbescherming kunt u altijd contact met ons opnemen op het adres dat wordt vermeld in de colofon. Bovendien hebt u het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet worden teruggevoerd naar u. U kan bezwaar maken tegen deze analyse of deze door bepaalde tools blokkeren. Details hierover zijn te vinden in ons privacybeleid onder de kop “Modules van derden en analysetools”.

U kan bezwaar maken tegen deze analyse. We zullen u in dit privacybeleid informeren over de mogelijkheden om bezwaar te maken.


2. ALGEMENE INFORMATIE EN VERPLICHTE INFORMATIE

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke bepalingen en dit privacybeleid.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kan worden. Dit privacybeleid verduidelijkt welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.

We wijzen erop dat gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij de communicatie per e-mail) beveiligingsrisico’s kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen de toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor gegevensverwerking op deze website is:

LUXX United GmbH, Ronheider Berg 225, 52076 Aachen.

Peter Boltersdorf, managing partner

telefoon: +49 241 60 85 97 73

email: datenschutz@luxxprofile.com

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of in overleg met anderen, beslist over de doelen en middelen voor de verwerking van persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen enzovoort).

Intrekken van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocedures zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kan op elk moment een reeds toegekende toestemming intrekken. Hiervoor is een informeel bericht per e-mail aan: datenschutz@luxxprofile.com voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot dan is uitgevoerd blijft ongewijzigd door de intrekking.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schendingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om een beroep te doen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties is de landsfunctionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van de functionarissen voor gegevensbescherming evenals hun contactgegevens is te vinden via: www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch verwerken, voor uzelf of voor een derde partij in een gangbaar elektronisch leesbaar formaat te verkrijgen. Als u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke wenst, dan gebeurt dit alleen voor zover technisch mogelijk.

TLS-versleuteling

Deze website maakt gebruik van TLS-versleuteling voor beveiliging en om de overdracht van gevoelige inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u aan ons als websitebeheerder stuurt. U kan een versleutelde verbinding herkennen aan het vergrendelingssymbool in de adresregel van uw browser en doordat “http:// verandert naar https://”.

Wanneer de TLS-versleuteling is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u ons verstrekt, niet door derden worden gelezen.

Versleuteld betalingsverkeer op deze website

Als er bij het sluiten van een op kosten gebaseerd contract een verplichting is ons uw betalingsgegevens (bijvoorbeeld rekeningnummer voor automatische incasso) te verstrekken, dan zijn deze gegevens vereist voor de verwerking van betalingen.

Het betalingsverkeer via de gangbare betaalmiddelen (Visa/Master Card, Ideal, Sofort, automatische incasso) wordt uitsluitend via een versleutelde TLS-verbinding uitgevoerd. U kan een versleutelde verbinding herkennen aan het vergrendelingssymbool in de adresregel van uw browser en doordat “http:// verandert naar https://”.
Bij versleutelde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u aan ons verstrekt, niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

Overal waar u persoonlijke gegevens hebt achtergelaten, kunt u deze direct via de respectievelijke registratiepagina veranderen en/of verwijderen. U hebt te allen tijde het recht uw toestemming voor het gebruik van de verstrekte persoonlijke gegevens voor de toekomst in te trekken. De herroeping kan worden gedaan door een overeenkomstige e-mail te sturen naar datenschutz@luxxprofile.com. Vervolgens worden alle persoonlijke gegevens in de gegevensverwerking van LUXX United GmbH onherroepelijk verwijderd.

Bezwaar tegen reclamemails

Het gebruik van openbare contactgegevens, in het kader van de verplichting tot verstrekken van contactinformatie, voor toezending van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal wordt hierbij afgewezen. De beheerders van de website behouden zich het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclamemateriaal, bijvoorbeeld via spam e-mails.

 

3. FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING

Wettelijk voorgeschreven functionaris gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een externe functionaris gegevensbescherming gecontracteerd:

ER Secure GmbH 

In der Knackenau 4

82031 Grünwald

E-mail: datenschutz@luxxprofile.com of www.er-secure.de

 

 4. VERZAMELEN VAN GEGEVENS OP ONZE WEBSITE

Cookies

De internetsites maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies zijn bedoeld om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen, totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.

U kan uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, dat cookies voor bepaalde gevallen worden geaccepteerd of in het algemeen worden uitgesloten evenals het activeren van automatisch verwijderen van cookies bij het afsluiten van de browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies die u wenst te gebruiken (bijvoorbeeld winkelwagenfunctie), worden op grond van artikel 6, paragraaf 1, lid f GDPR opgeslagen. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijvoorbeeld cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

Serverlogboekbestanden

De provider van de website verzamelt en slaat automatisch gegevens op in zogenaamde serverlogboekbestanden die uw browser automatisch aan ons verzendt. Deze zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijdstip van het serververzoek
  • IP-adres

Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen zal niet worden gedaan.

Grondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, paragraaf 1, lid b GDPR, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier vragen stuurt, worden uw gegevens op het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, opgeslagen om het verzoek te verwerken en in het geval van vervolgvragen. Wij zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van de op het contactformulier ingevoerde gegevens vindt daarom uitsluitend plaats op grond van uw toestemming (artikel 6, paragraaf 1, lid a GDPR). U kan deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Hiervoor is een informeel bericht per e-mail aan ons (datenschutz@luxxprofile.com) voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot dan is uitgevoerd blijft ongewijzigd door de intrekking.

De informatie die u verstrekt op het contactformulier blijft bij ons opgeslagen, totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming intrekt of het doel van de gegevensopslag wegvalt (bijvoorbeeld nadat uw vraag is afgehandeld). Verplichte wettelijke bepalingen, met name bewaartermijnen, blijven onverminderd van kracht.

Registratie op deze website

U kan zich op onze website registreren om extra functies (aanmelding voor bijscholingsaanbiedingen of webshop) op de website te gebruiken. Wij gebruiken de daarvoor ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de respectievelijke aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De bij de registratie verplichte informatie moet volledig worden gegeven. Anders weigeren we de registratie.

Voor belangrijke wijzigingen zoals de reikwijdte van het aanbod of voor technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken we het e-mailadres dat is opgegeven bij de registratie om u op deze manier op de hoogte te stellen.

De verwerking van de gegevens die tijdens de registratie zijn ingevoerd, vindt plaats op grond van uw toestemming (artikel 6, paragraaf 1, lid a GDPR). U kan uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Hiervoor is een informeel bericht per e-mail aan ons (datenschutz@luxxprofile.com) voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot dan is uitgevoerd blijft ongewijzigd door de intrekking.

De gegevens die bij de registratie worden verzameld, worden door ons opgeslagen zolang u op onze website geregistreerd bent en worden vervolgens verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onverminderd van kracht.

Verwerken van gegevens (klant- en contractgegevens)

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover ze nodig zijn voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de juridische relatie (inventarisgegevens). Grondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, paragraaf 1, lid b GDPR, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van onze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit noodzakelijk is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te kunnen gebruiken of deze in rekening te brengen.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de opdracht of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onverminderd van kracht.

Geanonimiseerde/gepseudonimiseerde informatie, tracking informatie

Geanonimiseerde/gepseudonimiseerde informatie en tracking informatie kunnen worden gebruikt voor de volgende toepassingen:

  • om ons aanbod en onze dienstverlening te verbeteren en om dataverkeer en algemene gebruiksgewoonten te meten
  • om de auteurs te informeren over het bereik van hun artikelen, om de adverteerders te informeren over de gebruiksgewoonten en kenmerken van onze klanten enzovoort, voor marktonderzoek
  • gegevensoverdracht bij het sluiten van het contract voor online winkels, detailhandelaren en verzending van goederen.

We dragen alleen persoonlijke gegevens aan derden over als dit in het kader van de afhandeling van het contract nodig is, bijvoorbeeld aan de bedrijven die zijn belast met de levering van de goederen of aan de bank die verantwoordelijk is voor de verwerking van de betaling. Een verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen wanneer u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de overdracht. Een overdracht van uw gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, vindt niet plaats.

Grondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, paragraaf 1, lid b GDPR, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

 

5. ANALYSETOOLS EN RECLAME

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kan analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.


Google Analytics cookies worden opgeslagen op grond van artikel 6, paragraaf 1, lid f GDPR. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag voor het optimaliseren van zowel zijn website als zijn reclame.

IP-anonimisering

We hebben de functie IP-anonimisering op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voor verzending naar de VS ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot het website- en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het in relatie tot Google Analytics vanuit uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere Google-gegevens samengevoegd.

Browser plugin (invoegtoepassing)

U kan het opslaan van cookies voorkomen door een juiste instelling van uw browser software. Wij moeten u er echter op wijzen, dat u in dat geval niet volledig gebruik kan maken van alle functies van deze website. U kan ook het aan Google verstrekken van door de cookie gegeneerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (met inbegrip van uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door het downloaden en installeren van de onder de volgende link beschikbare browser plugin:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op onderstaande link te klikken. Er wordt een opt-out cookie geplaatst die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Opdrachtgegevensverwerking

Wij hebben met Google een overeenkomst voor opdrachtgegevensverwerking gesloten en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Daardoor kunnen rapporten worden geproduceerd met uitspraken over leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers van de website. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesse gebaseerde advertenties van Google evenals van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kan deze functie op elk gewenst moment uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals beschreven onder het punt “bezwaar tegen het verzamelen van gegevens”.

6. NIEUWSBRIEF

Nieuwsbriefgegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wil ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Overige gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het leveren van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd op het registratieformulier voor de nieuwsbrief vindt uitsluitend plaats op grond van uw toestemming (artikel 6, paragraaf 1, lid a GDPR). De verleende toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres alsmede het gebruik ervan voor het versturen van de nieuwsbrief, kan op elk moment worden ingetrokken, bijvoorbeeld door de link “unsubscribe” in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds voltooide gegevensverwerkingsprocedures blijft onverminderd van kracht door de herroeping.

De door u bij ons gedeponeerde gegevens met als doel het ontvangen van de nieuwsbrief, worden door ons tot uw uitschrijving voor de nieuwsbrief opgeslagen en worden verwijderd na uitschrijving voor de nieuwsbrief. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen (bijvoorbeeld e-mailadressen voor het ledenbestand) zijn hiervan gevrijwaard.

 

7.      BETALINGSDIENST

Adyen

Op ons platform bieden wij onder andere betaling via Adyen B.V. aan. Aanbieder van deze betalingsdienst is Adyen B.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Nederland(hierna Adyen).

Als u ervoor kiest via Adyen te betalen, dan worden de betalingsgegevens die u invoert, naar Adyen verzonden. De verzending van uw gegevens naar Adyen vindt plaats op grond van artikel 6, paragraaf 1, lid A DGPR (toestemming) en artikel 6, paragraaf 1, lid B GDPR (verwerking voor de uitvoering van een contract). U hebt de mogelijkheid om op elk moment de toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. Intrekking heeft geen invloed op de effectiviteit van historische gegevensverwerkingsprocedures.

 

8. PLUGINS EN TOOLS

YouTube

Onze website maakt gebruik van plugins van de door Google beheerde website van YouTube. Websitebeheerder is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer u een van onze, met een YouTube plugin uitgeruste, websites bezoekt, wordt een koppeling gemaakt met de server van YouTube. Daarbij wordt de server van YouTube ingelicht over welke van onze sites u heeft bezocht.

Wanneer u bent aangemeld bij uw YouTube account, staat u het toe dat YouTube uw surfgedrag direct toewijst aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube account.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een rechtmatig belang in de geest van artikel 6, paragraaf 1, lid f GDPR.

Voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens verwijzen wij u naar de verklaring over het privacybeleid van YouTube op:  https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy.

Google weblettertypen

Deze website maakt voor een uniforme weergave van lettertypen gebruik van zogenaamde weblettertypen die door Google worden aangeboden. Bij het oproepen van een pagina, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in de cache van uw browser om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt, verbinding maken met de servers van Google. Als gevolg daarvan weet Google dat onze website is geopend via uw IP-adres. Het gebruik van Google weblettertypen is in het belang van een consistente en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een rechtmatig belang in de geest van artikel 6, paragraaf 1, lid f GDPR.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaard lettertype gebruikt door uw computer.

Voor meer informatie over Google weblettertypen vindt u op: https://developers.google.com/fonts/faq en in de verklaring over het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Deze website gebruikt via een API de cartografische service Google Maps. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal verzonden naar en opgeslagen op een server van Google in de VS. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de op onze website aangegeven locaties. Dit vormt een rechtmatig belang in de geest van artikel 6, paragraaf 1, lid f GDPR.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.nl/intl/de/policies/privacy/.

.

LUXX United