HR


Kansen identificeren en ontwikkelen

Persoonlijkheidsdiagnostiek is een kwaliteitskenmerk in het HR management. Het helpt u geschikte specialisten en leidinggevenden te vinden, medewerkers op basis van eigen motivatie te laten presteren en talenten te behouden.

Digitalisering en individualisering zijn twee megatrends die u als strategische dienstverlener in uw eigen onderneming met het LUXXprofile op de beste manier kunt „bedienen“. Omdat de informatie en gegevens die uit de tests worden verkregen het toelaten om conclusies te trekken over bestaand en nog te werven potentieel.

U kunt uw promotiebeleid van specialisten en leidinggevenden met het LUXXprofile consequent individualiseren en uw medewerkers tools geven die de gezonde zelfcontrole en prestaties ondersteunen.

Leiderschap


Individueel en anders leidinggeven

Wie persoonlijkheden kan „lezen“ en daarmee gereflecteerd kan omgaan, kan zichzelf en anderen beter leiden

Een van de eisen die vandaag de dag aan leidinggevenden gesteld worden, is het geïndividualiseerd leidinggeven. Het LUXXprofile geeft u een concept in handen, dat rekening houdt met de individuele behoeften van medewerkers. Zo weet u als leidinggevende precies wat u aan uw medewerkers heeft en vindt u de juiste aanpak om hen te motiveren.

Bovendien kunt u bestaande leiderschapsinstrumenten zoals feedbackgesprekken, overeengekomen doelstellingen of beloningen pasklaar afstemmen op de motieven van de individuele medewerker en ze daarmee echt effectief maken.

Coaching


Eigen doelen gemakkelijker bereiken

Uzelf verdiept bezighouden met de fundamentele motieven, geeft u duidelijkheid over uw persoonlijke doelen en hoe u deze het beste kunt bereiken.

Wie gebruikmaakt van coaching wil een probleem opgelost hebben. Het LUXXprofile coaching helpt in de eerste plaats om eigen vaardigheden te ontwikkelen. Het laat zien wie u werkelijk bent en onder welke voorwaarden u uw gedrag volgens uw persoonlijkheid kunt veranderen. Deze middelen komen voort uit de motieven waarop u een hoge score heeft en zijn het ultieme hulpmiddel voor een duurzame realisatie van uw doelen.

Het LUXXprofile laat u meteen zien, welke externe factoren uw potentiële ontwikkeling in de weg staan. Uit deze informatie kunt u met uw coach uw persoonlijke veranderingsstrategie ontwikkelen en uitvoeren.

Life Balance


In harmonie met mezelf zijn

Zichzelf en de eigen fundamentele basisbehoeften begrijpen, is een essentiële voorwaarde om in balans te blijven of opnieuw in balans te komen.

De persoonlijkheid heeft altijd gelijk – zou de basisformule van het LUXXprofile kunnen zijn. Daarmee wordt bedoeld dat u de oplossing voor moeilijke situaties in uw eigen persoonlijkheid vindt. In de eerste stap werkt uw LUXXprofile coach met u aan uw echte behoeften. In de tweede stap activeert hij met u de facetten van uw persoonlijkheid die u als middelen ter beschikking staan om het doel zonder (verder) verlies van energie te bereiken.

Topsport


Topprestaties leveren

Moderne trainers hebben een individuele aanpak voor hun sporters en leiden hen zo naar mentale kracht, zowel tijdens wedstrijden als tijdens trainingsperiodes.

Of het nu gaat om individuele of teamsport het LUXXprofile is voornamelijk een coaching voor de coaches. Deze leren hoe ze zelf in elkaar zitten en welke veronderstellingen ze in geen geval op hun sporters mogen overbrengen. Want in topsport geldt: een sporter kan slechts op basis van zijn eigen motieven tot topprestaties worden gemotiveerd. De individuele motivatie kan worden afgeleid op basis van glasheldere analyses van elke trainer (en sporter).