Case Study


Teamontwikkeling

„Vroeger dacht ik, ik moet het team aan de gang krijgen. Nu loopt het vanzelf.“

Uitdaging

Voor de teamleider was het noodzakelijk om in korte tijd een sterk team te vormen.
Nieuwe taken en processen, ambitieuze doelstellingen en nieuwe mensen aan boord – wat op papier stond na de herstructurering, moest tot leven worden gewekt. Gevraagd werden gerichte impulsen om dit snel tot prestaties te laten leiden. 

Oplossing

„Weten wie de individuele medewerker is“.

Individuele LUXXprofile-analyses met elk lid van het team toonden de persoonlijke mogelijkheden die iedereen, naast de vakbekwaamheid, meebracht. Voor de teamleider was dit de basis om elke medewerker individueel te benaderen, hem serieus te nemen, hem te wijzen op zijn kansen en zo te motiveren. Het LUXXprofile-teamprofiel toonde ook hoe dit potentieel gebruikt kan worden en hoe de diversiteit en verschillen in het team bespreekbaar gemaakt kunnen worden zodat het collectief snel als team de vaart erin houdt.

„Ik heb de mensen individueel benaderd. Met de kennis over hun persoonlijkheid hebben we samen over de mogelijkheden gesproken. Na korte tijd kon ik concluderen: de mensen ‚wilden’, in plaats van dat zij ‚moesten’.“

Teamleider

Resultaat

Het succes na 100 dagen: team van de maand.

Iedere medewerker kent zijn sterke punten en weet hoe hij deze het beste kan gebruiken voor de teamdoelstellingen. Dus eenmaal aan de gang gebracht, kan de teamleider zich richten op het creëren van de noodzakelijke randvoorwaarden voor een high performance team. Dit dringt ook door tot de interne klanten: Op basis van de snelle en kwalitatief hoge resultaten belonen zij de prestaties met de „Team of the month“-Award.

Case Study


Verandermanagement

„We hebben met het LUXXprofile sowieso eerst een taal gevonden.“

Uitdaging

Meer dan 9% ziekteverzuim en service volgens voorschrift.

In een ziekenhuis had de motivatie van medewerkers het dieptepunt bereikt. Hiërarchisch denken, personeelstekort en gebrekkige samenwerking tussen de afdelingen waren enkele van de problemen die het management als oorzaken voor het gebrek aan motivatie geïdentificeerd had. Gezien het complexe uitgangspunt rees de vraag: Waar te beginnen met de verandering?

Oplossing

De emotionele behoeften bepalen en de oorzaken daarvan blootleggen.

Uit de individuele LUXXprofile resultaten bleek dat de meeste medewerkers een grote behoefte hadden aan erkenning, orde en voorspelbaarheid. De processen werden daarop gecontroleerd en aangepast en ook werd een nieuw roostersysteem ingevoerd dat een snelle reactie op personeelsuitval toeliet. De medische en administratieve diensten vonden ook benaderingen om hun medewerkers in het dagelijkse leven hun individuele „dosis“ lof toe te zwaaien. 

„Zonder het LUXXprofile hadden we aan de symptomen gesleuteld, maar waren we niet aan de werkelijke oorzaken toegekomen. Onze cultuurverandering kreeg eindelijk richting.“

Verpleegkundig directeur

Resultaat

5% lager ziekteverzuim en 10% hogere medewerkertevredenheid.

Binnen een paar maanden verbeterden de KPI‘s aanzienlijk. Maar de richting is voor de duurzame cultuurverandering minstens zo belangrijk: Het denken in de LUXX-motiefcategorieën maakt het gemakkelijker de individuele mens te zien en te waarderen. Met deze houding kunnen de medewerkers hun patiënten respectvol benaderen. De verbeterde sfeer in het ziekenhuis heeft zich verspreid en heeft ertoe geleid dat gekwalificeerd personeel kan worden gerecruteerd.

Case Study


Werving & Selectie

„Het selectieproces met het LUXXprofile past perfect bij onze zinvolle bedrijfscultuur.“

Uitdaging

Ontwikkeling van een sterk werkgeversmerk, met uitstraling naar binnen en naar buiten.

Met het hoofdkantoor ver weg van de stedelijke centra was het voor de middelgrote technologieleider moeilijk om industrieel ingenieurs en software ontwikkelaars aan te trekken.

Oplossing

Een zinvolle bedrijfscultuur met een wervingsmethode die rekening houdt met de culturele pasvorm.

De kandidaten krijgen meteen tijdens de selectieprocedure hun persoonlijke LUXXprofile persoonlijkheidsprofiel inclusief evaluatiegesprek. Op basis hiervan wordt aandacht besteed aan de optimale pasvorm tussen de waarden van de kandidaat en de bedrijfswaarden.

„Ik was in het bijzonder onder de indruk van de resultaat transparantie. Het ging er allereerst om dat ik iets over mezelf te weten kwam – ongeacht de beslissing voor of tegen het bedrijf. Dit overtuigde me dat ik hier de best mogelijke ontwikkelingsmogelijkheden heb.“

Kandidaat

Resultaat

Een carrière die voldoet aan de individuele behoeften en een grote betrokkenheid bij de onderneming met zich meebrengt.

Er worden meer High Potentials dan vroeger aangenomen. Deze blijven ook langer in het bedrijf omdat zij zich goed met het bedrijf kunnen identificeren. Dankzij de culturele pasvorm zijn ze gemotiveerd het beste uit zichzelf te halen. Daarbij betekent zingeving voor elk jong talent iets anders. Voor het bedrijf is het signaal als werkgever belangrijk: Wij reageren op deze verschillen en beide kanten profiteren van het potentieel.