BLOG

16 Motieven die de persoonlijkheid beschrijven

Het persoonlijkheidsconstruct, dat de basis vormt voor het LUXXprofile, bestaat uit #16-motieven: nieuwsgierigheid, sociale erkenning, invloed, status, bezitten, autonomie, sociale contacten, principes, sociale betrokkenheid, structuur, veiligheid, revanche, beweging, eetgenot, familie en zinnelijkheid. Deze motiefdimensies worden door de LUXXprofile test aangetoond en gemeten om de persoonlijkheid te beschrijven en gedrag en beleving te verklaren. De evaluatiegrafiek laat de individuele score van de motieven zien. In onze switch seminars krijgen gebruikers meer informatie over de belangrijkste verklaringen van de motieven en het gebruik van de #persoonlijkheidsprofielen.