BLOG

Als eten niet altijd genot betekent

Door Svenja Klinkenberg, lid van het F&E-Team van LUXXprofile

Met de start van het barbecueseizoen begint voor veel mensen een tijd van lekker eten. Maar niet voor iedereen is dit een prettig vooruitzicht. Het motief EETGENOT onthult waarom.

Het motief EETGENOT beschrijft in welke mate eten een beloning vertegenwoordigt of juist niet. Mensen met een hoge score op het motief halen voldoening uit goed eten. Alleen al de gedachte aan bijvoorbeeld het volgende diner veroorzaakt bij hen voorpret. Voldoet het eten dan niet aan de verwachtingen op genot, dan is de frustratie groot.

Voor mensen met een lage score op het motief EETGENOT is eten daarentegen uitsluitend energie-inname; ze halen noch uit eten noch uit niet eten voldoening of genot. Voor hen kan het zelfs stressvol zijn als ze het gevoel hebben dat ze gedwongen worden om te eten.

Dat wil zeggen, in het motief EETGENOT wordt de betekenis van eten weergegeven als een doel op zich. De emoties die eten hier oproepen zijn dus compleet onafhankelijk van andere omstandigheden, zoals de omgeving, het gezelschap of de waargenomen exclusiviteit.

Eten kan echter ook een middel zijn om een ander motief met een hoge of lage score te belonen. Een voorbeeld: Wie een lage of neutrale score heeft op het motief EETGENOT en tegelijkertijd een hoge score op het motief SOCIALE CONTACTEN ontmoet graag anderen om samen te koken en te eten, of bijvoorbeeld gezellig te barbecuen. Zelfs als het lijkt alsof de persoon graag zou willen eten, dan staat toch het eetgenot hier op de achtergrond, omdat het samenzijn met anderen op de voorgrond staat. Ook de motieven ZINNELIJKHEID en NIEUWSGIERIGHEID kunnen bijvoorbeeld het eetgedrag activeren. Het is daarom de moeite waard om goed te kijken of iemand graag eet omdat hij van lekker eten op zich geniet of omdat hij een behoefte aan gezelligheid, zinnelijkheid of nieuwsgierigheid wil leven?

In het beroepsleven is het omgaan met het motief EETGENOT ook van belang. Zo is voor een medewerker of klant met een lage score op het motief     EETGENOT een diner misschien geen geschikte stimulans om tot zaken te komen. Maar ook hierbij kan de combinatie met een hoge score op het motief STATUS de exclusieve setting van belang zijn, bij een hoge score op het motief SOCIALE CONTACTEN de gezelligheid op de voorgrond staan of bij een hoge score op het motief NIEUWSGIERIGHEID exotische en bijzondere gerechten als een beloning werken. 

Verkort overzicht uit een motiefprofiel met de combinatie van een lage score op EETGENOT en een hoge score op SOCIALE CONTACTEN.