BLOG

Bedankt en vooruitblik 2018

Wij danken u voor uw vertrouwen in het LUXXprofile en in LUXXunited. Met uw steun konden we het nieuwe persoonlijkheidsinstrument met succes lanceren.
Daarom kijken wij uit naar de voortzetting van onze samenwerking in het nieuwe jaar.

Onze LUXXprofile Master Community blijft groeien. We hebben ruim 800 Masters omgezet of nieuw opgeleid tot LUXXprofile Master. We breiden ook de functies op het Masterplatform en de tools voor evaluatie en consulting stap voor stap uit.

De feedback van de gebruikers laat ons zien dat de „boodschap“ van het LUXXprofile – de schoonheid van individualiteit te erkennen en als potentieel te verheffen, een gevoelige snaar raakt in deze tijd. We passen ons aan complexere en meer flexibelere werkomgevingen en persoonsoriëntatie aan als antwoord op een tekort aan geschoolde vakmensen, om er maar een paar te noemen.

Met het oog op het einde van het jaar en het nieuwe jaar wijzen wij op onze Masteropleidingen en vervolgtrainingen. Wij kijken ernaar uit u weer te zien tijdens onze online seminars en trainingen op locatie.

Wij wensen u prettige feestdagen, een prachtige jaarwisseling en veel succes in 2018.