BLOG

De keuze van goede kenmerken voor het LUXXprofile

door Svenja Winkler, Lid van het F&E-Team van LUXXprofile

Het LUXXprofile is een wetenschappelijke test die de individuele persoonlijkheid op basis van levensmotieven meet. Het wordt ontwikkeld volgens de meest actuele stand van onderzoek van de Universiteit van Luxemburg en is beschikbaar vanaf medio 2017. Svenja Winkler zal regelmatig verslag uitbrengen over de ontwikkeling.

„Ontwerpsteekproef” – wat een prachtige vondst. Maar waarom is dit begrip op dit moment relevant voor de LUXXprofile community? – De ontwikkeling van het LUXXprofile bevindt zich momenteel precies in deze fase, de fase van de wetenschappelijke controle van het eerste testontwerp. Een korte flashback: nadat de onderzoekers de definitie hadden vastgesteld, hebben zij de basis voor het testontwerp gelegd. Inmiddels bevindt het onderzoeksteam van de Universiteit van Luxemburg zich in de kritische beoordeling van de testinhoud en de testcriteria.

Met de ontwerpsteekproef worden de potentiële kenmerken – ofwel de verklaringen van de LUXXprofile testen – empirisch getoetst. Dit is noodzakelijk om te zien, of de afzonderlijke kenmerken goed werken. Immers, een goed kenmerk mag uitsluitend de structuur meten dat het meten moet en mag ook geen andere structuren vertegenwoordigen (inhoudelijke validiteit). Concreet voor het LUXXprofile kunnen we zeggen dat een kenmerk goed is, wanneer het slechts één enkel motief meet. Een voorbeeld voor een goed kenmerk voor het motief Onafhankelijkheid zou zijn: “Ik hou van het gevoel onafhankelijk te zijn”. Maar het volgende kenmerk zou bijvoorbeeld verwijderd worden: “Ik hou er niet van om met anderen over persoonlijke dingen te praten.”

Bij een ontwerpsteekproef worden de kenmerken dus zo grondig getoetst, dat we uiteindelijk alleen de beste in de test hebben. Het onderzoeksteam van de Universiteit van Luxemburg heeft al een eerste ontwerpsteekproef uitgevoerd. Deze steekproef heeft laten zien welke kenmerken goed werken, en welke aangepast of verwijderd moeten worden.  De overgebleven dan wel aangepaste kenmerken worden nu in een tweede steekproef opnieuw getoetst. De resultaten van de tweede ontwerpsteekproef zullen aantonen hoeveel motieven en hoeveel kenmerken er uiteindelijk in de LUXXprofile test worden opgenomen. Daarover op een later tijdstip meer.

In een „zuivere” testontwikkeling worden vastgestelde fasen doorlopen en gedocumenteerd. De ontwerpsteekproef is noodzakelijk voor het onderzoek naar kenmerkencriteria.