BLOG

De leidinggevende als bindmiddel in de digitale werkomgeving?

Door John Delnoy, CEO LUXX United Germany GmbH

Wat betekent het om de medewerkers meer vrijheid (in het hoofd en op de werkplek) te geven en tegelijkertijd de productiviteit te verhogen? Dat de digitalisering al  meetbare invloed heeft op de prestaties van de medewerkers komt naar voren uit een onderzoek van de Universiteit van Sankt Gallen.

Weliswaar  ziet een groot deel van zowel de jongere als de oudere respondenten de digitalisering van werk in de basis als positief. Toch voelt 23 procent zich emotioneel uitgeput en constateert 18 procent arbeids- en gezinsconflicten als gevolg van de digitale transformatie. Uit het onderzoek komt naar voren dat een goede relatie met de leidinggevende dienst doet als een essentiële hefboom om dergelijke effecten tegen te gaan.

De leidinggevende als bindmiddel in de digitale werkomgeving? Eén ding is zeker: binnen de organisatie wordt steeds meer de aandacht gericht op het individu. Deze moet bij voorkeur bedreven omgaan met digitale bronnen, de hogere verwerkingssnelheid kunnen volgen en daarbij zijn kennis delen met collega’s die hij of zij slechts “virtueel kent”. De leidinggevende op zijn beurt moet de kloof overbruggen tussen digital natives en digital immigrants, maakt besluitvormingsprocessen transparant en blijft dicht bij de behoeften van zijn medewerkers. om hen perfect te motiveren en te beschermen  tegen emotionele burn-out.

Voor bedrijven rijst de vraag hoe zij leidinggevenden kunnen enthousiasmeren om een actieve rol te spelen in deze digitale verandering. Immers, de culturele verandering door de digitalisering laat zich niet “van bovenaf” opleggen. Elke leidinggevende moet daarbij zijn eigen werkwijze ontwikkelen tegen de achtergrond van zijn persoonlijke emotionele mogelijkheden. Het LUXXprofile, dat momenteel door de Universiteit van Luxemburg wordt ontwikkeld, richt zich precies daarop. Omdat het op basis van zijn persoonlijkheidsanalyse antwoord geeft op sleutelvragen als: Hoe kijk ik persoonlijk naar veranderingen en welke signalen breng ik dus bewust en onbewust over in mijn team? Hoe lukt het om enerzijds doelstellingen te bereiken en randvoorwaarden te scheppen en anderzijds elke medewerker binnen dit kader te motiveren om persoonlijke topprestaties te leveren? Feitelijk zijn dit eisen aan leidinggeven die al vóór het digitale tijdperk zijn ontstaan. Door de digitale transformatie worden ze nu extreem uitvergroot en vragen ze daarom nog meer om individuele antwoorden.