BLOG

Evaluatiegesprekken voeren op de goede manier

Wat het LUXXprofile onthult over de vorming van relaties

Door Svenja Klinkenberg, lid van het F&E-team van LUXXprofile

De kunst van een goed evaluatiegesprek is om de scores uit het individuele motiefprofiel begrijpelijk uiteen te zetten. De onderscheidende motieven van het LUXXprofile vormen hiervoor een uitstekende basis. In mijn blogserie vergelijk ik individuele motieven om hun scores duidelijk van elkaar te onderscheiden. Deze keer: SOCIALE CONTACTEN en AUTONOMIE.

De LUXXprofile motieven Sociale contacten en Autonomie laten beide een score zien over hoe wij de relaties met andere personen fundamenteel vormgeven. Echter, elk motief heeft zijn absoluut eigen en individuele inhoud.

Zo gaat het bij het motief AUTONOMIE om de behoefte aan onafhankelijkheid – het individuele meetresultaat in het profiel geeft antwoord op de vraag hoe emotionele nabijheid en afstand gekoppeld zijn aan welzijn. In het beroepsleven kan het motief relevant zijn voor werken in een team of teamsport. Hier vindt men enerzijds mensen met een grote behoefte aan autonomie, die taken willen verdelen en die zelf verantwoordelijk willen zijn voor het bereiken van hun doel. Anderzijds vindt men mensen met weinig behoefte aan zelfstandigheid, die taken graag samen met anderen oplossen.

Het motief SOCIALE CONTACTEN heeft op zijn beurt betrekking op een totaal ander aspect van het aangaan van relaties: de fundamentele behoefte aan sociale contacten. Mensen met een lage score waarderen de afzondering. Mensen met een hoge score hebben daarentegen in hoge mate het gezelschap van anderen nodig en kijken ernaar uit om met anderen samen te zijn. Een diepgaande of nauwe relatie met andere personen – zoals bij het motief AUTONOMIE – is hier eenvoudigweg geen noodzakelijke voorwaarde voor tevredenheid.

Verkort overzicht uit een motiefprofiel met focus op het relatieaspect: De persoon werkt graag in een team maar zoekt desondanks geen gezelschap.

Dit maakt duidelijk: Er zijn verschillende redenen waarom mensen in concrete situaties zoeken naar contact of niet. Graag in teamverband werken hoeft niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat men ‘s-avonds graag samen en in grote groepen uitgaat en feestviert. Een persoon die graag en vaak samen is met mensen kan op zijn werk aandringen op zijn onafhankelijkheid. De voorbeelden laten het zien: de motieven AUTONOMIE en SOCIALE CONTACTEN in combinatie kunnen leiden tot irritatie bij het bekijken van het motiefprofiel. Het LUXXprofile kan in deze gevallen leiden tot een AHA-effect en bijdragen aan meer begrip en het achterwege laten van snelle oordelen.

Kortom: SOCIALE CONTACTEN geeft een verklaring over hoeveel contact iemand nodig heeft met anderen. AUTONOMIE bepaalt hoe deze contacten worden vormgegeven – nauw en overeenstemmend of onafhankelijk.