BLOG

Evaluatiegesprekken voeren op de goede manier

Wat het LUXXprofile zegt over loopbaanoriëntatie

Door Svenja Klinkenberg, lid van het F&E-team van LUXXprofile

De kunst van een goed evaluatiegesprek is om de scores uit het individuele motiefprofiel begrijpelijk uiteen te zetten. De onderscheidende motieven van het LUXXprofile vormen hiervoor een uitstekende basis. In mijn blogserie vergelijk ik individuele motieven om hun scores duidelijk van elkaar te onderscheiden. Deze keer: INVLOED en STATUS.

De LUXXprofile motieven INVLOED en STATUS zijn een goede indicator voor de loopbaanoriëntatie van een mens. Elk motief weerspiegelt echter een op zichzelf staand onderdeel van loopbaanoriëntatie.

Het motief INVLOED geeft een score over hoeveel invloed en beslissingsverantwoordelijkheid een mens nodig heeft. In het beroepsleven komt een hoge motiefscore bijvoorbeeld naar voren door interesse in posities die meer besluitvorming vereisen. Niet alleen directe beslissingen, ook het delegeren van werk kan leuk zijn. Daarom streven mensen met deze score vaak naar leidinggevende posities.

De vraag „Hoe zal mijn positie naar buiten overkomen?“ wordt beantwoord door het motief STATUS. Dit motief laat zien hoe belangrijk het voor iemand is om uitzonderlijk te zijn en speciale aandacht te krijgen. Personen met een hoge score op het motief STATUS hebben in het beroepsleven vaak een uitgesproken interesse in posities die bijvoorbeeld openbaar zijn of die een bijzonder extern effect hebben.

Beide motieven kunnen zich tonen in het nastreven van een carrière, maar door hun onderscheidende kenmerken laten zij verschillende motivaties zien. INVLOED verwijst naar de hoeveelheid beslissingen die een mens nodig heeft, terwijl STATUS aangeeft hoe groot het externe effect van de positie voor de kandidaat moet zijn.

Kortom: Niet iedereen die naar INVLOED streeft, wil ook in de „spotlight“ staan. Niet iedereen met een hoge score op het motief STATUS wil beslissingsverantwoordelijkheid hebben. Hierbij is het zaak als LUXXprofile Master goed te kijken naar de werkelijke reden van een mens om „carrière te maken“. Zo kan het carrièredoel ook nauwkeuriger worden bepaald.

Verkort overzicht uit een motiefprofiel met focus op het carrièreaspect: De persoon wil invloed uitoefenen, maar hoeft niet in de „spotlight“ te staan.