BLOG

Goed leiderschap levert iets op

Door Peter Boltersdorf, CEO LUXXunited Germany GmbH

”Levert leiderschap iets op?” luidde de provocerende vraag die het F&A team van Mercer Duitsland (www.mercer.de) onlangs stelde in een studie. Het bijzondere daaraan: De studie slaagt erin om het moeilijk meetbare thema van leiderschapsprestaties economisch te vertalen. Daaruit komt naar voren dat gemiddeld 52% van de lange termijn winstgevendheid van bedrijven terug te voeren is op leiderschap. In bedrijven met een sterke HR-afdeling en effectieve organisatie zijn die waarden zelfs nog hoger. De respondenten beoordelen de kwaliteit van individueel leiderschap in bedrijven echter kritisch. Het is interessant in dit verband dat bedrijven hun winstgevendheid met gemiddeld 2,4% meer zouden kunnen verhogen, indien leidinggevenden zouden worden uitgerust met de noodzakelijke randvoorwaarden om leiderschapsprestaties te verbeteren. Investeren in goed leiderschap levert dus aantoonbaar iets op.

Blijft de vraag hoe we, met name in tijden van steeds snellere veranderingen daarin slagen. Zo berekende de studie een frequentie van gemiddeld 5,8 reorganisaties in 24 maanden in de bedrijven. Vanuit het perspectief van leiderschaps- en organisatieadviseurs moet daarbij de focus worden gelegd op de relatie tussen leidinggevenden en medewerkers. Tools voor persoonlijkheidsdiagnostiek zoals het LUXXprofile bieden de noodzakelijke analyses en gegevens om individueel leiderschap naar een hoger niveau te tillen. Tegelijkertijd kunnen concrete aanknopingspunten worden blootgelegd hoe organisatorische randvoorwaarden opnieuw moeten worden gedefinieerd (bijvoorbeeld doelstellingen- en beloningssystemen, individuele beslissingsbevoegdheid enzovoort). Bedrijven die individuele leiderschapsontwikkeling en organisatieontwikkeling met elkaar verbinden kunnen ervan uitgaan de juiste randvoorwaarden voor goede leiderschapsprestaties te scheppen.

http://www.mercer.de/content/dam/mercer/attachments/europe/Germany/de-2016-leadership-executive-summary-mercer.pdf