BLOG

Het LUXXprofile is er

Het LUXXprofile is nu officieel op de markt. Zichtbaar teken is de nieuwe website www.luxxprofile.com. LUXXprofile Masters kunnen vanaf nu het LUXXprofile uitvoeren en toepassen.

„Wij zijn zeer verheugd dat nu 600 gecertificeerde Masters het briljante instrument actief kunnen gebruiken in hun klantprojecten. Wij zijn ervan overtuigd dat wij samen een frisse wind en een nieuwe kwaliteit in het persoonsgerichte advies brengen en een betere samenwerking creëren“, verklaarde het management van LUXXunited naar aanleiding van de publieke lancering op 1 juli 2017.

Drie LUXXprofile versies zorgen daarbij voor een doelgroepgericht gebruik: LUXXprofile 16 voor volwassenen, LUXXprofile 15 voor de zakelijke context (zonder het motief ZINNELIJKHEID) en LUXXprofile 14 voor gebruik in de doelgroep scholieren en studenten (zonder de motieven FAMILIE en ZINNELIJKHEID).

Het is aan de hoge kwaliteit van de wetenschappelijke testontwikkeling van het onderzoeksteam aan de Universiteit van Luxemburg te danken dat het LUXXprofile zeer nauwkeurige resultaten geeft:

  • De verhoogde selectiviteit van de motieven die het LUXXprofile laat zien, komt bijvoorbeeld naar voren bij de motieven INVLOED, BEZITTEN, REVANCHE, FAMILIE en VEILIGHEID. Dit zorgt voor een betere verklaarbaarheid van de individuele persoonlijkheid en is van grote betekenis voor de individuele diagnose en het persoonsgerichte advies.
  • De recente, voor nog vele jaren geldige normering zorgt voor een hoog verklaringsniveau van de persoonlijke testscores in relatie tot die van de algemene bevolking.
  • De ontwikkeling, validatie en documentatie van het LUXXprofile is gebaseerd op de aanbevelingen van de DIN 33430 en de standaards voor educatief en psychologisch testen van de American Educational Research Association [AERA], de American Psychological Association en de nationale raad voor meting in educatie.

Het LUXXprofile is nu beschikbaar voor alle Masters en hun klanten om de schoonheid van de individuele persoonlijkheid te ontdekken.