BLOG

Insights van een seminarleider

Het Hamburgse LUXXprofile Institut heeft in september weer een switch seminar gehouden. De wetenschappelijke basis van het LUXXprofile behoorde daarbij tot de hot topics: Welke items zijn in de motieven opgenomen? Hoe groot was de steekproef? Hoe was de normering uitgevoerd?

In kleine kring kan men goed en diepgaand discussiëren. Dit was ook het geval bij het Hamburgse seminar dat de individuele motieven onder de loep nam. De deelnemers prezen de aangescherpte schalen van de motieven BEZITTEN, PRINCIPES, VEILIGHEID, REVANCHE en FAMILIE – ze waren transparant en gemakkelijk te begrijpen. De langste discussie ontstond rondom het motief REVANCHE, dat de behoefte beschrijft om ervaren onrecht te vergelden. Welke gedragswijzen zijn mogelijk en hoe ver gaan deze?

De deelnemers beoordeelden ook de testkwaliteit (nauwkeurig construct en meting van de motieven) en de verbeterde grafiek als positief: zo is onder de grafiek nu ook de normaalverdeling weergegeven, wat het evaluatiegesprek vereenvoudigt.

Alle Reiss Profile Masters die nog geen LUXXprofile Master zijn, zijn van harte welkom het volgende switch seminar van het Hamburger LUXXprofile Institut op 5 oktober 2017 vanaf 15 uur bij te wonen. Norbert Hübner heeft samen met zijn collega instructeurs Susanne Jess en Sylke Schliep het LUXXprofile Institut opgericht.