BLOG

Levensmotief NIEUWSGIERIGHEID

De practicus en de theoreticus

Van Peter Boltersdorf

Het motief NIEUWSGIERIGHEID is een perfect voorbeeld van hoezeer de twee tegengestelde scores elkaar betekenis geven.

Belangrijk om op te merken: de score op het motief NIEUWSGIERIGHEID heeft niets te maken met intelligentie. We zien aan beide kanten mensen met veel en weinig intelligentie.

Mensen met een hoge (rode) score op NIEUWSGIERIGHEID denken graag na over ideeën, strategieën en analyses. Wat ze vervolgens liever niet doen, is datgene wat andere mensen met de lage (blauwe) score op NIEUWSGIERIGHEID motiveert, namelijk het omzetten van het idee of de strategie naar een proces of een routine.

Wanneer de een de theoreticus is (NIEUWSGIERIGHEID hoog), dan is de ander de practicus (NIEUWSGIERIGHEID laag). Het heeft echter weinig zin om het slechts bij een idee te laten. Daarom heeft de theoreticus de practicus nodig.

Aan de andere kant is het ook niet logisch om niet na te denken over nieuwe ideeën of om bestaande processen niet fundamenteel te onderzoeken. Hiervoor heeft de practicus de theoreticus nodig.

Daarmee bewijzen beide kanten hun betekenis en doel. Zonder elkaar is er geen vooruitgang, omdat ofwel de uitvoering ofwel de innovatie ontbreekt. Beide kanten zijn even belangrijk en laten hun synergie zien in de combinatie van hun potentieel.