BLOG

Normering

LUXXprofile waarden krijgen hun betekenis door middel van het referentiesysteem

Door Svenja Winkler, Lid van het F&E-Team van LUXXprofile

Het LUXXprofile is een gestandaardiseerde persoonlijkheidstest. Deze zin is te vinden in de beschrijving van het LUXXprofile. Maar wat betekent „gestandaardiseerd“ precies? Standaardisatie ofwel normering is een integraal onderdeel van de wetenschappelijke testontwikkeling en heeft tot doel individuele testresultaten vergelijkbaar te maken. Daarbij geldt: zonder normering heeft men „slechts“ cijfers, met normering krijgen deze betekenis.

Een praktijkvoorbeeld: Stel, men kan op een motief een maximumscore van 50 en een minimumscore van 0 halen. Behaalt een proefpersoon nu een score van 30 dan is niet direct duidelijk of dit een gemiddelde waarde is of dat deze waarde al een tendens vertoont naar een hoge score. De normering vergelijkt de individuele resultaten en maakt zo geldige uitspraken mogelijk over de individuele score op het motief.

Maar hoe precies wordt genormeerd? Eerst wordt een vergelijkingssteekproef gedaan als referentiekader voor de individuele resultaten. De normsteekproef voor het LUXXprofile omvat 1.001 deelnemers en werd in 2017 uitgevoerd (ter vergelijking: de normsteekproef voor het Reiss Profile omvat 341 deelnemers in 1998). De vergelijkingssteekproef moet ook representatief zijn. Voor het LUXXprofile als online test is de uitgevoerde steekproef in relatie tot leeftijd, opleiding en geslacht representatief voor internetgebruikers in Duitsland.

Tijdens het proces van normering wordt vervolgens bepaald wat de relatie is tussen de resultaten van het individu en die van de bevolking. Concreet wil dit zeggen hoe de scores op een motief zijn verdeeld over de bevolking, wat het gemiddelde is en vanaf welk punt een persoon significant afwijkt van het gemiddelde. Hiervoor worden de „ruwe scores“ van een test naar genormeerde scores geconverteerd.

Ook goed om te weten: de normering van het LUXXprofile vond plaats in april 2017 volgens DIN 33430. Dit is dus zowel zeer actueel als toekomstgericht, want een volgens DIN 33430 genomen steekproef is acht jaar geldig voordat een nieuwe steekproef uitgevoerd moet worden.
Conclusie: Het is bij persoonlijkheidsdiagnostiek uiterst belangrijk om een actuele en geldige normering te hebben. Beide zijn het geval bij het LUXXprofile.

Het uitvoeren van een normering is een essentieel kwaliteitscriterium van een testontwikkeling. Over andere kwaliteitscriteria zoals betrouwbaarheid en validiteit die eveneens informatie geven over de wetenschappelijke onderbouwing van het LUXXprofile, hebben wij al eerder geschreven.