BLOG

Validiteit

Wanneer een test meet wat het beweert te meten

Door Svenja Klinkenberg, lid van het F&E-Team van LUXXprofile

Op dit moment testen we de validiteit van het LUXXprofile. Waar gaat het over? –Kort gezegd: Een test is geldig als het meet wat het beweert te meten. Validiteit maakt een schatting van de nauwkeurigheid van een test en is dus, naast objectiviteit en betrouwbaarheid (https://www.luxxprofile.com/nl/blog/luxxprofile-blog/betrouwbaarheid), een belangrijk criterium voor de kwaliteit van de test.

Er zijn verschillende aspecten van validiteit: inhoudsvaliditeit, criteriumvaliditeit en constructvaliditeit. In de testontwikkeling is vooral de criteriumvaliditeit van belang. Om de criteriumvaliditeit te bewijzen worden de testresultaten vergeleken met zogenaamde externe criteria. Bij het LUXXprofile is de vraag aan de orde of de testresultaten gedrag nauwkeurig kunnen voorspellen, hetgeen het uiteindelijke doel is van een persoonlijkheidstest. Een voorbeeld: Voor het motief Sociale contacten kan het aantal vrienden het externe criterium zijn. De testwaarde kan als geldig worden beschouwd, indien kan worden aangetoond dat mensen met een hoge score op het motief Sociale contacten ook daadwerkelijk meer vrienden hebben. Tijdens het validatieproces wordt statistisch onderzocht of mensen met een hogere score op genoemd motief significant meer vrienden hebben dan mensen met een gemiddelde of lage score. Dit kan worden gecontroleerd door de correlaties te onderzoeken. In dit voorbeeld vinden we een hoge correlatie als uit de gegevens bewijs naar voren komt voor deze aanname.

Deze procedure controleert een aantal externe criteria voor het valideren van de motieven van het LUXXprofile. Mogelijke criteria voor andere motieven zijn bijvoorbeeld het aantal restaurantbezoeken, lidmaatschappen van sportclubs of het aantal donaties per jaar.